Sponsors

De Molenfeesten zouden niet georganiseerd kunnen worden zonder de bijdrage van de volgende sponsors: 
Wij willen iedereen die op welke manier dan ook bijgedragen heeft aan de Molenfeesten heel hartelijk danken!