Leden Comité Molenfeesten Winssen


Jos Coenders
voorzitter
Tyn Wiedeman
penningmeester
Tanja Straten
secretaris
Beppie Verploegen
lid
Ruud Willems
lid
Bas Borremans
lid
Monique Maillé lid
Heleen Smits
lid
Niek Gerrits
lid


Comité 2018

Comité Molenfeesten Winssen in 2018 v.l.n.r.:

Tyn - Jos - Beppie - Ruud - Monique - Bas - Tanja - Heleen